OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công lao lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là gì? 

  • A. 
   Ra đi tìm đường cứu nước.
  • B. 
   Tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. 
  • C. 
   Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về nước để thức tỉnh đồng bào. 
  • D. 
   Sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Việt Nam bao gồm 3 công lao chính:

  -Tìm ra đườngnướcđúng dân tộc, đường mạngvô

  -bịvềtrị,tưtưởngvàtổviệc thành

  -HộithànhlậpĐảngCộng Việt

  => Công lao to lớn đầu tiên: tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278463

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON