OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tổ chức cách mạng nào là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam? 

  • A. 
   Tân Việt Cách mạng đảng.
  • B. 
   Việt Nam Quốc dân đảng. 
  • C. 
   Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 
  • D. 
   Đảng Lập hiến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập NĂM 1925 đã truyền bá lí luận giải phóng dân tộc vào phong trào yêu nước làm cho phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ. Trước sự phát triển đó nhiều thành viên trong Hội có chủ trương thành lập một chính đảng. Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản NĂM 1929 chứng tỏ khuynh hướng vô sản thẳng thể trong việc lựa chọn con đường cứu nước cho dân tộc..

  => Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278464

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF