OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong thời kì 1954 -1975, sự kiện nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng ở miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công? 

  • A. 
   “Đồng khởi”. 
  • B. 
   Chiến thắng Ấp Bắc. 
  • C. 
   Chiến thắng Vạn Tường. 
  • D. 
   Chiến thắng Bình Giã. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phong trào “Đồng khởi” đã đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278475

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON