OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dưới thời khóa Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền bá tư tưởng nào vào nước ta? 

  • A. 
   Nho giáo.        
  • B. 
   Đạo giáo.   
  • C. 
   Phật giáo.    
  • D. 
    Thiên Chúa giáo. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  SGK 10 trang 81 - Các triều đại phong kiến phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278433

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF