OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào “vô sản hóa” (1928) có tác dụng gì? 

  • A. 
   Tăng cường số lượng công nhân làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ. 
  • B. 
   Nâng cao ý thức chính trị của giai cấp công nhân, thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành nòng cốt của phong trào đấu tranh trong nước. 
  • C. 
   Thúc đẩy cuộc đấu tranh của nông dân, tiểu tư sản và công nhân. 
  • D. 
   Chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chủ trương “vô sản hóa” (1928) của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã truyền bá lí luận giải phóng dân tộc vào trong phong trào yêu nước cả nước, đặc biệt là phong trào công nhân. Chính vì thế công nhân được nâng cao ý thức chính trị, đấu tranh không chỉ vì mục tiêu kinh tế mà còn có sự liên kết giữa các phong trào khác, mà không bị bó hẹp trong một phạm vi nhất định nào.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278465

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON