OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào đâu ta quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968?

  • A. 
   Quân Mĩ suy yếu và có nguy cơ bị tan rã.
  • B. 
   Ta nhận định tương quan lực lượng thay đổi có lợi cho ta, lợi dụng mâu thuẫn ở Mĩ trong cuộc bầu cử Tổng thống NĂM 1968. 
  • C. 
   Sự giúp đỡ về vật chất, phương tiện chiến tranh của Trung Quốc, Liên Xô. 
  • D. 
   Quân đội Trung Quốc sang giúp đỡ ta đánh Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xuất phát từ thay đổi tương quan lực lượng có lợi cho ta sau hai mùa khô đồng thời lợi dụng mâu thuẫn ở Mĩ trong những NĂM bầu cử tổng thông 1968 ta chủ trương mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (SGK trang 176)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278478

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON