OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đến NĂM 1999, Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền với những vùng lãnh tho nó

  • A. 
   Hồng Kông, Ma Cao.   
  • B. 
   Hồng Kông, Đài Loan. 
  • C. 
   Đài Loan, Ma Cao. 
  • D. 
   Hồng Kông, Bành Hồ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một trong những thành tựu của chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong những NĂM 90 của thế kỉ XX là thu hồi chủ quyền với Hồng Kông (7/1997) và Ma Cao (12/1999).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278457

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF