OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ là 

  • A. 
   Đảng Quốc đại    
  • B. 
   Đảng Đồng minh hội. 
  • C. 
   Đảng Dân chủ.  
  • D. 
   Đảng Cộng sản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuối 1885, Đảng Quốc đại, chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ được thành lập - đánh dấu giai đoạn bước lên vǜ đài chính trị của tự sản ở đây.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278441

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF