RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 15.9 trang 19 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.9 trang 19 SBT Hóa học 9

Hãy sắp xếp các kim loại trong từng dãy theo chiều mức độ hoạt động hoá học giảm dần :

a) K, Cu, Mg, Al, Zn, Fe   

b) Fe, Na, Pb, Cu, Ag, Au 

c) Mg, Ag, Fe, Cu, Al

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.9

a) K, Mg, Al, Zn, Fe, Cu     

b) Na, Fe, Pb, Cu, Ag, Au 

c) Mg, Al, Fe, Cu, Ag

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.9 trang 19 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Anh Nguyễn

  Viết các PTHH của các chất sau với H2SO4 loãng; H2SO4 đặc nóng

  Al;Cu;Fe;FeO;Fe2O3;Fe(OH)2;FeSO4;BaCl2;C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hoa Hong

  Cho 12,5g hỗn hợp 3 kim loại : al,cu,mg tác dụng với dd h2so4 dư sau phản ứng, thu đc 10,08 lít khí ở đktc và 3,5g chất rắn không tan . tính khối lượng của mỗi kim loại trong 1 hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Thực hiện chuyển hóa : NaAlO2 -> Al2O3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  tính nồng độ % của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39g kali và 362g H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  giúp t với các cậu ơi! ><

  1. Cho m gam hỗn hợp Fe và Mg vào 150g dung dịch HCL 2,34% sau khi phản ứng xảy ra thu được V lit khí hidro ở đktc

  a, viết pt và tính V

  b; tính khối lượng mỗi kim lọai có trong hỗn hợp ban đầu biết rằng sau pứ thu được 2,16g hỗn hợp muối sắt và Mg

  d; tính thành phần % mỗi chất trong hỗn hợp đầu

  2.Cho 24,9 g hỗn hợp AL và Zn vào 400 g dung dịch H2S04 sau khi pứ xảy ra hoàn toàn thu đc 82,5g muối và V lit khí hidro ở đktc

  a, viết pthh

  b; tính khối lượng mỗi kim lọai có trong hỗn hợp đầu

  c; tình v

  d; tính thành phần % mỗi chất trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  cho 10gam hỗn hợp x gồm cuo và cu vào dd axit sunfuric đặc dư. đun nong để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí y (ở đktc) a,viết phương trình phản ứng để xảy ra xác đinh khí y b, ting1 thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  cho 6.9 gam Na vào 200ml dung dịch X chứa HCl 0,25M và AlCl3 0.4M , sau khi kết thúc các phản ứng thu được a gam kết tủa . Tính a ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Bài 1 hòa tan hết 7,74g hh 2 kim loại Mg và Al = dd có chứa 0,5 mol HCl và 0,14 mol H2SO4 thu đc dd A và 8,736 lít khí hidro ở đktc . Tính khối lượng muối than thu đc

  bài 2 Khử hoàn toàn 24g h CuO và FexOy = H2 dư ở nhiệt độ cao thu đc 17,6g hh 2 kim loại . tính khối lượng H2O tạo thành sau pứ

  Bài 3 Khử hết m gam Fe3O4 = CO thu đc hh A gồm FeO và Fe . A tan vừa đủ trog 0,3 lít đ H2SO4 1M cho ra 4,48 lít khí đktc . .Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  CHO 1,68g Fe tác dụng hết với dung dịch đồng (II) sunfat (CuSO4) dư,tính khối lượng Cu sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  1.Cho m gam Na vào 500ml dd HCl a(mol/l).Khi pứ xảy ra hoàn toàn thu 13,44 lít H2 và dd A.Cho dd A vào 500ml dd AlCl3 0,5M pứ xong thu được 7,8g kết tủa và dd B

  a.Tính m và a

  b.Dẫn 4,48 lít CO2 từ từ vào dd B.Tính khối lượng kết tủa thu được(nếu có)

  2.Cô cạn 160g dd CuSO4 10% đến khi tổng số nguyên tử trong dd chỉ còn 1 nửa so với ban đầu thì dừng lại.Tính khối lượng nước bay ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  hòa tan hoàn toàn 5 g hh 2 kim loại bằng dd HCl thu đc 13,44 lít H2 ở đkc , cô cạn dd sau phản ứng thu đc bn gam muối khan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  hòa tan hết 25.2g kim loại R trong dung dịch HCL sau phản ưng thu đc 1,008 l h2 xác định R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Cho 19,2 gam hỗn hợp CuO và Cu vào dung dịch H2 SO4 loãng 20% vừa đủ.Sau phản ứng thu được dung dịch B và 3,2 gam chất rắn không tan A

  a,viết pthh.tính khối lượng dung dịch axit đã dùng

  b,tính nồng độ phần trăm của muối có trong dung dịch sau phản ứng

  c,cho 3,2 gam chất rắn a ở trên vào dung dịch H2 SO4 đặc nóng cho đến khi chất rắn tan hết .Tính thể tích khí thoát ra(đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Cho 15,4 gam hỗn hợp A gồm Na và Na2O tác dụng với 185 gam nước.Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí ở đktc và 1 dung dịch B

  a,Viết PTHH và tính khối lượng mỗi chất trong A

  b,tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho các kim loại : Mg, Na, Cu, Ag, Zn

  a) Sắp xếp các kim loại trên theo chiều hoạt động hóa học giảm dần. b) Kim loại nào tác dụng với đe CuSO4 tạo ra muối mới mới và kim loại mới ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  A \(\rightarrow\) B + C + D

  C + E \(\rightarrow\) G + H + I

  A + E \(\rightarrow\) K + G + I + H

  K + H \(\rightarrow\) L + I + M

  Biết rằng : - D,I,M là các đơn chất khí, khí I có tỉ khối so với khí CH4 là 4,4375

  - Để trung hòa 2,8 g chất kiềm L thì cần 200 ml dd HCl 0,25 M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  cho 0.594gam hỗn hợp Na và Ba hòa tan vào nước thu được dung dịch A và khí B.Trung hòa dung dịch A cần 100ml dung dịch HCl.Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 0.949gam muối.

  a)Tính thể tích khí B (đktc).Nồng độ mol của dung dịch HCl

  b)Tính khối lượng mỗi kim loại

  mn giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  câu 1. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học giảm dần

  A, Fe,Mg,Zn,Cu,Ag

  B. Mg,Zn,Fe,Cu,Ag

  C. Ag,Mg,Zn,Fe,Cu

  D. Ag,Cu,Fe,Zn,Mg

  câu 2. kim loại tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo dung dịch kiềm và giải phóng hidro là

  A. Re

  B. Mg

  C. K

  D. Cu

  câu 3. kim loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn là do

  A. Bền

  B. nhẹ

  C.nhiệt độ nóng chảy cao

  D.đô dãn nhiệt tốt

  câu 4. chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat

  A, HCl

  B. Ba(OH)2

  C. BaCl2

  D. AgNO3

  câu 5. cho các kim loại sau: Al, Mg,Pb,Ag, số chất đẩy được Cu ra khỏi dung dịch muối Cu(NO3)2 là

  A. 1

  B.2

  C.3

  D.4

  câu 6 cho 8,4 gam Fe tác dụng với 100ml dung dịch H2SO4 1M. thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là

  A. 1,12l

  B. 2,24l

  c. 3,36l

  D. 4,48 l

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  cái câu này lm s a

  cho thanh nhôm vào 5ooml dd cu(n03)2 ,khi phan ung ket thúc,lấy thanh nhôm ra khỏi dd ,rửa nhẹ,làm kho,thấy khối lượng thanh nhôm tăng 11,04 g

  a.viet pthh

  b.tính khối lượng nhôm tan ra và khối lượng đồng tạo thành

  c.tính nồng độ dd cũ(no3)2

  d.tính nồng độ mol/lít của dd tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA