ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính giá trị C% chất tan trong Y

1, Hòa tan hoàn toàn 24,9 gam hỗn hợp X( Al, Zn ) vào 500ml dung dịch HCL 2,6M vừa đủ thu đc V lit (đktc) H2 và dung dịch Y. Coi thể tích dung dịch Y thay đổi không đáng kể.
-%m của Al trong X
- Gía trị của V ?
- Gía trị CM chất tan trong Y ?
2, Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X (Mg, Fe) vào 250gam dung dịch H2SO4 23,52% vừa đủ thu đc V lit (đktc) H2 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu đc 82,2 gam muối khan
- Tính %m của Mg trong X ?
- Tính giá trị của V ?
- Tính giá trị C% chất tan trong Y ?

  bởi Đào Thị Nhàn 25/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • 1/

  Theo giả thiết ta có : \(nHCl=0,5.2,6=1,3\left(mol\right)\)

  Gọi x ,y lần lượt là số mol của Al và Zn

  Ta có : 27x + 65y = 24,9 (1)

  PTHH :

  \(2Al+6HCl->2AlCl3+3H2\uparrow\)

  xmol....3xmol.........xmol..........3/2xmol

  \(Zn+2HCl->ZnCl2+H2\uparrow\)

  ymol....2ymol........ymol..........ymol

  Ta có : 3x + 2y = 1,3(2)

  Giải (1) và (2) ta được : \(x\approx0,246;y\approx0,28\)

  => %mAl = \(\dfrac{0,246.27}{24,9}.100\%\approx26,76\%\)

  => \(VH2\left(đktc\right)=n.22,4=\left(\dfrac{3}{2}.0,246+0,28\right).22,4=14,5376\left(l\right)\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}CM_{AlCl3}=\dfrac{0,246}{0,5}=0,492\left(M\right)\\CM_{ZnCl2}=\dfrac{0,28}{0,5}=0,56\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

    bởi Nguyễn Anh Thư 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA