RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 15.5 trang 18 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.5 trang 18 SBT Hóa học 9

Cho các kim loại được ghi bằng các chữ: M, N,O, P tác dụng riêng biệt với dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được ghi ở bảng dưới đây :

+ M tác dụng với dung dịch HCl → giải phóng hiđro chậm

+ N tác dụng với dung dịch HCl → giải phóng hiđro nhanh, dung dịch nóng dán

+ O tác dụng với dung dịch HCl → không có hiện tượng gì xáy ra

+ P tác dụng với dung dịch HCl → giải phóng hiđro rất nhanh, dung dịch nóng lên

Theo em nếu sắp xếp 4 kim loại trên theo chiều hoạt động hoá học giảm dần, thì cách sắp xếp nào đúng trong các cách sắp xếp sau ?

A. M, N, O, P     

B. N, M, P, O     

C. P, N, M, O     

D. O, N, M, P

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.5

O + HCl: không có hiện tượng gì xảy ra → O hoạt động hóa học yếu nhất.

P + HCl: giải phóng hiđro rất nhanh, dung dịch nóng lên → P hoạt động hóa học mạnh nhất

M + HCl: giải phóng hiđro chậm

N + HCl: giải phóng hiđro nhanh, dung dịch nóng dần

→ N hoạt động hóa học mạnh hơn M

→ P > N > M > O

Đáp án C.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.5 trang 18 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Trần Bảo Việt

  Hoà tan 1,28g hh Fe và FexOy vào dd HCl thu được 0,224 l h2. Nếu lấy 6,4g hh Fe và FexOy tác dụng với h2 thì thu được 5,6g chất rắn màu xám trắng

  a. Tính thành phần % theo khối lượng của từng chất trong hh

  b. Tìm CTHH của FexOy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hoai Hoai

  Cho 6.5g kẽm và kẽm oxit PƯ với dug dịch HCl.Đốt cháy toàn bộ lượng khí sinh ra thu đc 0.5g H2O.Tính

  a) V khí(đktc)

  b)Thành phần % mỗi chất trog hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Câu 1: Cho 15,75g hỗn hợp 2 kim loại Cu và CuO tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. Lọc lấy phần chất rắn không tan cho phản ứng với dd H2SO4 đặc, nóng thu được 1,12 lít khí (đktc). Tính thành phần % về khối lượng mỗi chất rắn trong hỗn hợp đầu

  Câu 2: Cho 3,92g bột sắt vào 200ml dd CuSO4 10% ( D = 1,12g/ml).

  a, Tính khối lượng kim loại tạo thành.

  b, Tính nồng độ mol của chất có trong dd sau phản ứng. ( Gỉa thuyết cho thể tích dd thay đổi không đáng kể ).

  giúp e với ạ :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn vào 200 gam dung dịch HCl (vừa đủ) thì sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu dd]ơcj m gam chất rắn khan

  a, Tính giá trị của V và m

  b, Tính nồng độ % của dung dịch HCl tham gia phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  hòa tan hoàn toàn 6,5g kẽm bằng 100ml dd HCL 1M

  a.Viết PTHH

  b.Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

  c.Nếu trung hòa 200ml dd HCL ở trên bằng V ml dd Ca(OH)2 2M.Tính V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Đem 2.4g Mg tác dụng vừa đủ 50g dd HCl ,sau phản ứng thu được dd A và khí B
  a. Tính thể tích khí B
  b.Tính C% dd HCl ban đầu
  c. Đem cô cạn dd A tính khối lượng chất rắn thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  A là hỗn hợp gồm: Ba,Al,Mg.

  -Lấy m gam A cho tác dụng với nước tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 3,36 lít H2 (đktc)

  -Lấy m gam A cho vào dung dịch xút dư tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc)

  -Lấy m gam A hòa tan bằng một lượng vừa đủ dd HCl thì thu được dd và 12,32 lít H2 (đktc)

  Hãy tính m gam và thần phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  đốt cháy hoàn toàn kim loại kali trong không khí thu được 9,4g chất rắn, hòa tan hết lượng chất rắn trên vào nước thu được 200ml dd bazơ.

  a. Viết PTHH.

  b. Tính khối lượng kim loại ban đầu.

  c. Tính thể tích không khí cần dùng (đktc).

  d. Tính nồng độ mol dd bazơ sau phản ứng.

  mong mọi người giúp em với ạ!!! khocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg tronh õi thì thu dc một hỗn hợp oxit có 20% MgO và 80% CuO vè khối lượng. Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch HCl 0,5M
  a/ xác định số gam mỗi kim loạii trong hỗn hợp đầu.
  b/ tính thể tích dung dịch HCl phải dùng để hòa tan hết lượng oxit kim lọai sau khi đốt cháy.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Tính thể tích Hidro

  bởi Bo Bo 01/06/2019

  Cho 6.4 g kim loại M có hóa trị n vào dd HCl 10% vừa đủ ; phản ứng xong khối lượng dd tăng 4.8g

  a) Tính thể tích Hidro ( ĐKTC)

  b)Tìm kim loại?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Bài 17: Hòa tan 18,4 g hh 2 kim loại hóa trị II, III trong dd HCl thu dd A và khí B. Đốt cháy khí B trong kk thu đc 9g nc . Cô cạn dd A thu đc ag muối khan.Tìm a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Câu 1: Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết bột của mỗi kim loại sau: Al, Cu, Ba.

  Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết mỗi kim loại sau: Al, Ag, Fe, Cu.

  Câu 3: Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết mỗi dung dịch sau: NaOH, H2SO4, AgNO3, NaCl.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  M là kim loại nào

  bởi Lan Anh 01/06/2019

  Cho 16,08 hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng vs dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu đc khí H2 dung dịch X và chất ko tan hỗn hợp đó cho tác dụng vs dung dịch H2SO4 đặc,nóng,dư thu đc 7,728l Khí SO2 ở đktc và dung dịch Y

  a)Viết PTHH

  b)Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A và thể tính H2 ở đktc (lít)

  c)Nhúng thanh kim loại M có hóa Trị II vào dung dịch X cho đến khi Phản ứng kết thúc thì khối lượg thanh kim loại M tăng thêm 4,8g.M là kim loại nào

  ai giúp mình vs mai mình học hóa rôì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Đốt nóng hỗn hợp CuO và FeO với Cacbon dư thu đựơc chất rắn A và khí B. Cho B td với nước vôi trong dư thu được 8 gam kết tủa. Chất rắn A cho td với dung dịch HCl 10% thì cần dùng một lượng vừa đủ axit là 73 gam.

  a. Tính thành phần % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu ?

  b. Tính thể tích khí B (các khí đo ĐKTC) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Hòa tan 10,8 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm hóa trị I và oxit của nó vào nước được 500ml dd A. Để trung hòa hết dd A cần 200ml dd H2SO4 1M. Xác định tên ki loại ở trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  2, Hoàn thành phương trình theo sơ đồ sau :

  Cu \(\underrightarrow{O^{ }_2}\) CuO \(\underrightarrow{+HCl}\) CuCl2 \(\underrightarrow{+Fe}\) Cu

  3, Hòa tan 16g Fe2O3 vào 200g dung dịch H2SO4 19,6 % . Tính C% của chất tan sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Hòa tan hoàn toàn 1,93 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al vào dd HCl dư, sau phản ứng thu được m gam muối và 1,456 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  21g hỗn hợp gồm Fe, Mg, Zn hòa tan bằng axit HCl dư thoát ra 8,96 dm3 H2(dktc). Thêm dung dịch KOH đến dư vào dd thu được rồi lọc kết tủa tách ra, đem nung trong kk đến lượng không đổi cân nặng 12g. Tìm khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  1oxit của Cu có % KL = 88,89% . Tìm CT

  Cầu cứu.......................gianroibucminh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA