RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 17 Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Video-Banner
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 17 về Dãy hoạt động hóa học của kim loại online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ANYMIND

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. ZnSO4
  • B. Na2SO4
  • C. MgSO4
  • D. K2SO4
  • A. Al
  • B. Fe
  • C. Cu
  • D. Zn
 •  

  • A. Na, Mg, Zn
  • B. Al, Zn, Na
  • C. Mg, Al, Na
  • D. Pb, Ag, Mg
  • A. Thanh Đồng tan dần, có khí không màu thoát ra.
  • B. Thanh Đồng tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam
  • C. Không có hiện tượng
  • D. Xuất hiện kết tủa trắng
 •  
   
  • A. 6,4.
  • B. 3,2.
  • C. 10,0.
  • D. 5,6.
 • Câu 6:

  Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?

  • A. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.
  • B. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.
  • C. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.
  • D. Mg, K, Cu, Al, Fe.
 • Câu 7:

  Để loại bỏ tập chất CuSO4 có trong dung dịch ZnSO4 người ta dùng:

  • A. Fe
  • B. Zn
  • C. Cu
  • D. Mg
 • Câu 8:

  Phương trình hóa học nào sau đây sai:

  • A. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2 ↑
  • B. MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O
  • C. MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O
  • D. MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4 ↓.
 • Câu 9:

  Hiện tượng xảy ra khi cho đồng vào dung dịch bạc nitrat là:

  • A. Cu tan dần, màu xanh lam dần xuất hiện trong dung dịch.
  • B. Chất rắn màu trắng bám vào bề mặt đồng.
  • C. Cu tan dần, chất rắn màu trắng bám vào bề mặt đồng, màu xanh lam dần xuất hiện trong dung dịch.
  • D. Cu tan dần, chất rắn màu trắng bám vào bề mặt đồng.
 • Câu 10:

  Cho 10,5g hỗn hợp hai kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Tính khối lượng chất rắn còn lại trong dung dịch sau phản ứng?

  • A. 1g
  • B. 2g
  • C. 3g
  • D. 4g
YOMEDIA