RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Dung dịch FeSO4 có lẫn CuSO4 , dùng kim loại nào để làm sạch dung dịch?

  • A. 
   Al
  • B. 
   Fe
  • C. 
   Cu
  • D. 
   Zn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dung dịch FeSO4 có lẫn CuSO4  có nghĩa là CuSO4 là tạp chất cần được loại bỏ. Khi cho Fe vào hỗn hợp 2 dung dịch muối thì:

  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (Kết tủa)

  Lọc bỏ kết tủa Cu ta thu được dung dịch FeSO4

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10791

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA