RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho dây nhôm vào trong ống nghiệm chứa dung dịch nào sẽ có phản ứng hóa học xảy ra ? 

  • A. 
   ZnSO4
  • B. 
   Na2SO4
  • C. 
   MgSO4
  • D. 
   K2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dựa vào dãy hoạt động hóa học thì Nhôm mạnh hơn Zn nên có xảy ra phản ứng hóa học

  2Al + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10790

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA