RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần:

  • A. 
   Na, Mg, Zn
  • B. 
   Al, Zn, Na
  • C. 
   Mg, Al, Na
  • D. 
   Pb, Ag, Mg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dãy hoạt động hóa học của một số kim loại theo chiều khả năng hoạt động giảm dần là: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10795

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA