RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 15.21 trang 21 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.21 trang 21 SBT Hóa học 9

Cho các dung dịch CuSO4, FeSO4, MgSO4, AgNO3 và các kim loại Cu, Fe, Mg, Ag. Theo em những cặp chất nào (kim loại và muối) phản ứng được với nhau ? Viết các phương trình hoá học.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.21

- Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Mg với các dung dịch CuSO4, FeSO4 và AgNO3.

- Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Fe với các dung dịch CuSO4, AgNO3.

- Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Cu với dung dịch AgNO3.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.21 trang 21 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
 • Lê Bảo An

  Cho X là kim loại € nhóm IIA.cho 1,7g hỗn hợp gồm X và Zn td vs lượng dư dd HCl thu dk 0,672l khí (dktc).?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Nhật Minh

  cho 6,5g kẽm tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch HCl

  a) viết PTHH

  b)tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn

  c)tính nồng độ %của dung dịch axit đã dùng ở trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Hoàn thành phương trình chuyển hóa sau:

  M ----> A----->B --->D ----> C----> E

  M-----> B ---->C----->D

  Biết M là kim loại khi đốt cho lửa màu vàng, E là khí làm đục nước vôi trong, AB,C là hợp chất củaM

  HELP ME khocroi giúp jum em vói mấy anh chị

  EM CHỈ BIẾT KIM LOẠI M là Na

  E là CO2 hoặc SO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Hoàn thành phương trình chuyển hóa sau:

  M ----> A----->B --->D ----> C----> E

  M-----> B ---->C----->D

  Biết M là kim loại khi đốt cho lửa màu vàng, E là khí làm đục nước vôi trong, AB,C là hợp chất củaM

  HELP ME khocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Hòa tan hoàn toàn m gam bột AL vào dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít hỗn hợp 2 khí A,B không màu không hóa nâu ngoài không khí (biết Ma>Mb), có tỉ lệ thể tích tương ứng là 2:1. Gía trị cảu m là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Hòa tan 20g hỗn hợp gồm al, fe, cu và dung dịch h2so4 loãng thu được 8,96l khí hidro và 9g  1 chất rắn ko tan

   a, Viết phương trình hóa học xảy ra

   b, Tính thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Cho 1 hỗn hợp A gồm Mg và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl( dư). Dẫn khí tạo thành qua nước vôi trong có dư thì thu được 10g kết tủa và còn lại 2.8 l khí không màu thoát ra(đktc)

  Viết các PTPƯ

  Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Hỗn hợp A gồm 0,56 g Fe và 16 g Fe2O3.Trộn A với m gam bột nhôm rồi nungở nhiệt độ cao (không có không khí), thu được hỗn hợp D. Nếu cho D tan trong dung dịch H2SO4loãng dư thì thu được a lít khí, nhưng cho D tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì thể tích khí thu được là 0,25a lít (trong cùng điều kiện). Khoảng giá trị của m là
  A. 0,54 < m < 2,70. B. 2,7 < m < 5,4.
  C. 0,06 < m < 6,66. D. 0,06 < m < 5,4.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Bài 1: Cho 14 gam bột Fe vào 400ml dung dịch X gồm AgNO3 0,5M và Cu(NO3)2 0,125M. Khuấy nhẹ, cho đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và m gam chất rắn không tan. Tính giá trị m:

  Bài 2: Cho m gam bột Mg vào 500 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,3M, sau khi  phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 17,2 gam chất rắn B và dung dịch C. Giá trị của m là:

  Bài 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 8,4 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 350 ml dung dịch AgNO3 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu m gam chất rắn. Giá trị của m là bao nhiêu?

  Bài 4: Cho m gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc bỏ phần dung dịch thu m gam bột rắn. Thành phần % của Zn trong hỗn hợp đầu.

  Bài 5: Cho 1,36g hỗn hợp gồm Fe và Mg vào 400ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng xong thu được 1,84g rắn B và dung dịch C. Thêm NaOH dư vào dung dịch C thì thu được kết tủa. Nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 1,2g chất rắn D. Tính % mỗi kim loại trong A và nồng độ mol dung dịch CuSO4 đã dùng.

  Bài 6: Cho hỗn hợp 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đến khi các  phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được một dung dịch chứa 3 ion kim loại. Xác định giá trị của x thỏa mãn:

  A. 1,8                              B. 1,5                                C. 1,2                        D. 2,0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Tính H của Fe , S

  bởi Kim Ngan 05/12/2018

  Trộn a(g) Fe vs b(g) S rồi nung nóng ở nhiệt độ cao (ko có không khí) . Hòa tan hh sau Pư =dd HCl dư thu dc chrắn A nặng 0,4g ; khí C có d C/H2 = 9.Cho khí C sục từ từ wa dd Pb(NO3)2 thu đc 11,95g kết tủa .

  a. tính a,b
  b. tính H của Fe , S.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  X là kim loại gì ?

  bởi My Hien 05/12/2018

  1.Cho 1.38g kim loại hóa trị I tác dụng hết với nước cho 2.24l khí H2 ở đktc. X là kim loại gì ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thu hảo

  Tính m của Fe, FeO

  bởi thu hảo 05/12/2018

  hòa tan hoàn toàn 18,49g hh Fe,FeO bằng 300ml dd H2SO1M (kl riêng d=1,65g/ml) vừa đủ
  a,tính m của Fe,FeO
  b,tính C% của muối sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Nêu hiện tượng và viết cá phương trình phản ứng xảy ra khi cho Na vào dung dịch AlCl3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là (Cho H = 1, Zn = 65, Cl = 35,5) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Cho hai thanh Zn có khối lượng bằng nhau. Thanh 1 nhúng vào dung dịch có n mol AgNO3. Thanh 2 nhúng vào dung dịch có n mol Cu(NO3)2. Biết các muối tham gia phản ứng hết. So sánh hai thanh kim loại sau khi phản ứng kết thúc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  cho 5gam hỗn hợp bột bạc và đồng vào dung dịch AgNo3 dư , phản ứng hoàn toàn , thu 8,8 gam chất rắn . Tính thành phần trăm về khối lượng của đồng trong hỗn hợp ban đầu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA