RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 15.19 trang 20 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.19 trang 20 SBT Hóa học 9

Hòa tan hoàn toàn 18 gam một kim loại M cần dùng 800 ml dung dịch HCl 2,5M. Kim loại M là kim loại nào sau đây ? (Biết hoá trị của kim loại trong khoảng từ I đến III)

A. Ca     

B. Mg     

C. Al

D. Fe

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.19

Đáp án C.

Gọi nguyên tử khối của kim loại M cũng là M, có hóa trị là x, ta có:

nM = 18/M (mol); nHCl = 0,8 x 2,5 = 2 mol

Phương trình hóa học

2M + 2xHCl → 2MClx + xH2

Có: 18/M x 2x = 4 → M = 9x

Xét bảng sau

X I II III
M 9 18 27

Chỉ có kim loại hóa trị III ứng với M=27 là phù hợp, kim loại M là nhôm (Al)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.19 trang 20 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA