RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 15.20 trang 21 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.20 trang 21 SBT Hóa học 9

Dung dịch M có chứa CuSO4 và FeSO4.

a) Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 3 muối tan.

b) Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 2 muối tan.

c) Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 1 muối tan.

Giải thích mỗi trường hợp bằng phương trình hoá học.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.20

a) 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Dung dịch N sau phản ứng chứa 3 muối tan, như vậy có khả năng phản ứng trên chưa kết thúc hoặc lượng nhôm ít nên dung dịch N chứa 3 muối Al2(SO4)3, CuSO4 dư và FeSO4 chưa phản ứng.

b) Dung dịch N sau phản ứng chứa 2 muối tan, nghĩa là lượng AI đã tác dụng hết với CuSO4, nên dung dịch N chứa 2 muối Al2(SO4)3 và FeSOcòn dư (hoặc chưa phản ứng).

2Al + 3CuSO→ Al2(SO4)+ 3Cu ↓

c) Dung dịch N sau phản ứng chứa 1 muối tan, dung dịch sau phản ứng chỉ có Al2(SO4)3, do Al dư hoặc vừa đủ để phản ứng với 2 muối :

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu ↓

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe ↓

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.20 trang 21 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Nguyễn Trà Giang

  Câu 2 : Cho m gam gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào 400ml dd HCl 2M, sau phản ứng thu được 2,24 lít H2, ddY và 2,8 gam Fe không tan. Tìm m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Tấn Vũ

  Câu 1 : Trộn 0,54g bột Al với hh bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan X trong dd HNO3 thu được 0,896 lít (dkc) hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO. Tỉ khối của X so với H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  hòa tan hỗn hợp bột kim loại Al và Cu trong dung dịch HCl dư thu được 6,72 g l khí H2 và 3,2 g chất rắn không tan.Tính số gam mỗi kim loại có trong hỗn hợp ,Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với H2SO4(đặc,nóng) dự sẽ thu được bao nhiêu lít sunfurơ (dktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  câu1

  phân biệt Ba, Fe, Mg, Al, Ag chỉ bằng H2SO4

  câu2

  cho 4 ống nghiệm không trùng kim loại ko trùng gốc

  gốc Cl, SO4,NO3,CO3

  kim loại Ba,K,Mg, Pb

  hỏi ống nghiệm nào chứa dung dịch nào, nhận biết.

  câu3

  phân biệt các chất BaO, AgO, MgO, MnO2,FeO, Fe2O3,CaCO3 chỉ bằng hai chất là NaCl và H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  đốt cháy bột kim loại M trong không khí, thu đc oxit của nó, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Xác định kim loại đó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Hoà tan hết 2,52g kl M trong dd axit HCl, sau pư thu đc 1,008l H2 ( đktc ) Tìm kl M 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Hoà tan hoàn toàn 7,56g 1 kim loại A chưa rõ hoá trị vào dd axit HCl thì thu được 9,408l H2 ( đktc ) Tìm kl A 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Để hoà tan hoàn toàn 6,5 g Zn cần vừa đủ 200g dung dịch HCl x%: Tính thể tích khí thu được Tính C% dung dịch thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Hòa tan hoàn toàn một kim loại hóa trị II bằng dd HCl 14,6% vừa đủ được 1 dd muối có nồng độ 24,15%. Kim loai đã cho là gì ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Hoà tan hoàn toàn 15,4 g hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6g khí hidro bay ra. Tính phầm trăm khối lượng các kim loại trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  ngâm một lá Zn vào dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy lá Zn ra thấy khối lượng dung dịch tăng 0,2 g . Vậy khối lượng Zn phản ứng là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thu phương

  M--------> A1 --+D1----. >A2-----+D2-----> A3---+D3---->M

  M--------> B1 --+E1----. >B2-----+E2----->B3---+E3---->M

  BIẾT A1 là CaO

  B1 là CO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  HÒa tan 46 gam Na vào 224 ml nước cất Tính nồng độ % của dung dịch thu đc

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  banhquaBÀI 1: Cho 4,93g hỗn hợp A gồm Mg, Zn vào 250g ddHCl 7,3%

  a) Chưng minh hỗn hợp A tan hết

  b) Tính m, %m mỗi kim loại trong A , biết rằng HCl còn lại trong dd thu được là 52% so với lượng ban đầu

  c) Tính C% chất tan trong dd thu được

  BÀI 2: Đốt cháy hỗn hợp CuO và FeO với C có dư thì được chất rắn A và khí B. Cho B tác dụng với dd Ca(OH)2 lấy dư thu được 8g CaCO3. Chất rắn A cho tác dụng vừa đủ với 250g dd HCl 2,92%

  a) tính m, %m mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

  b) tính V khí B (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Trộn 16,8 gam bột Fe với 6,4 gam bột S thu được hỗn hợp X.Nung nóng X một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịc H2SO4 loãng dư thu được V lít(đktc) hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với H2 bằng 9.

  a, Tìm giá trị V?

  b,Tính hiệu suất phản ứng giữa Fe và S?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  hỗn hợp 3 kim loại AL,Fe,Cu.Hòa tan a gam hỗn hợp bằng h2so4 đặc nóng vừa đủ thì thoát ra 15,68 lít SO2 và nhận được dung dịch X.chia đôi dung dịch X,một nữa đem cô cạn thu được 45,1 g muối khan,còn một nữa thên NaOH dư rồi lọc kết tủa nung tronbg không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 12g.Tìm a và khối lượng mỗi kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Ngâm 1 lá kẽm trong 500ml dung dịch pb(no3)2 nồng độ 2M. Sau 1 thời gian lấy lá kẽm ra rửa cẩn thận làm khô, cân lại thì thấy nặng hơn so vs ban đầu 1,42g.

  a) Hãy tính khối lượng chì bám vào lá kẽm.

  b) nồng độ mol của dd sau khi lấy lá kẽm ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  bài 1: cho 1,92 g Cu vào 100ml dung dịch X gồm KNO3 0,46M và H2SO4 0,4M. Sau phản ứng thoát ra V l  khí NO đktc là sản phẩm khử duy nhất . Tính V

  Bài 2:HÒa tan 17,4 g FeCO3 trong H2SO4 loãng được dung dịch X. Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml dung dịch KNO3 2M vào dung dịch X để thể tích khí NO thoát ra đạt cực đại?

  bài 3: cho FeS dư vào 400ml dung dịch HNO3 0,1M được sản phẩm khử duy nhất là NO. Tính THể tích khí NO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  hòa tan hoàn toàn m(g) hỗn hợp gồm R hóa tri2 và oxit .Cần dùng vừa đủ 200ml dung dịch HCl 2M thu được 2,24 lít H2 và dung dịch 27,2 g muối.

  a)Xac dinh R

  b)Xác định giá trị của m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA