RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 15.11 trang 20 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.11 trang 20 SBT Hóa học 9

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có một trường kiềm là:

A. Na, Fe, K     

B. Na, Cu, K   

C. Na, Ba, K   

D. Na, Pb, K

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.11

Na + H2O → NaOH + 1/2 H2

K + H2O → KOH + 1/2 H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Đáp án C.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.11 trang 20 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA