ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Nếu trung hòa 200ml dd HCL ở trên thì cần bao nhiêu ml dd Ca(OH)2 2M?

hòa tan hoàn toàn 6,5g kẽm bằng 100ml dd HCL 1M

a.Viết PTHH

b.Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

c.Nếu trung hòa 200ml dd HCL ở trên bằng V ml dd Ca(OH)2 2M.Tính V

  bởi Nguyen Ngoc 01/06/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 (1)

  nZn=0,1(mol)

  nHCl=0,1(mol)

  Vì \(\dfrac{0,1}{2}< 0,1\) nên sau PƯ Zn dư

  Theo PTHH 1 ta có:

  nZnCl2=\(\dfrac{1}{2}\)nHCl=0,05(mol)

  mZnCl2=136.0,05=6,8(g)

  c;

  2HCl + Ca(OH)2 -> CaCl2 + 2H2O (2)

  nHCl=0,2(mol)

  Từ 2:

  nCa(OH)2=\(\dfrac{1}{2}\)nHCl=0,1(mol)

  VCa(OH)2=\(\dfrac{0,1}{2}=0,05\left(lít\right)\)

    bởi Hoàng Hiệp 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA