ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Hãy tính m gam và thần phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

A là hỗn hợp gồm: Ba,Al,Mg.

-Lấy m gam A cho tác dụng với nước tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 3,36 lít H2 (đktc)

-Lấy m gam A cho vào dung dịch xút dư tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc)

-Lấy m gam A hòa tan bằng một lượng vừa đủ dd HCl thì thu được dd và 12,32 lít H2 (đktc)

Hãy tính m gam và thần phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  bởi Lê Thánh Tông 01/06/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • TN1:Cho A t/d với H2O

  Ba+ H2O -------> Ba(OH)2+ H2 (1)

  a........a......................a.............a

  Ba(OH)2+ 2Al + 2H2O-------> Ba(AlO2)2+ 3H2(2)

  a................2a........2a.......................a..............3a

  TN2:Cho A t/d với xút dư (NaOH) => Al hết

  Ba+ 2H2O -----> Ba(OH)2+ H2(3)

  a........2a...................a.............a

  NaOH+ Al+ H2O ------> NaAlO2+ 3/2H2(4)

  b...........b.......b.....................b............1.5b

  TN3:Cho A t/d với HCl vừa đủ

  Ba+ 2HCl -------> BaCl2+ H2(5)

  a........2a...................a.........a

  2Al+ 6HCl --------> 2AlCl3+ 3H2(6)

  b..........3b.....................b.........1.5b

  Mg+ 2HCl ---------> MgCl2+ H2(7)

  c..........2c.......................c..........c

  (Khi Al t/d với dd kiềm hoặc kiềm thổ thì nH2=3/2nAl

  Nếu TN1 và TN2 Al p/ư vừa đủ thì VH2 ở 2 pt phải bằng nhau

  Mà VH2(TN1)<VH2(TN2)=> Al ở TN1 dư=> tính theo Ba(OH)2

  nH2(TN1)=0.15 mol

  nH2(TN2)=0.3 mol

  nH2(TN3)=0.55 mol

  Đặt a, b, c là số mol Ba, Al, Mg

  Khi đó theo pt(1)& (2) =>nH2=a+3a=0.15mol=>a=0.0375 (I)

  Theo pt(3), (4) nH2=a+1.5b=0.3 (II)

  Theo pt(5), (6), (7) nH2=a+1.5b+c=0.55 (III)

  Giải hệ pt (I), (II), (III) =>a=0.0375 mol, b=0.175 mol, c=0.25 mol

  => m= 0.0375*137+0.175*27+0.25*24=15.8625 g

  Do đó

  %mBa=(0.0375*137*100)/15.8625=32.39%

  %mAl=(0.175*27*100)/15.8625=29.79%

  %mMg=37.82%

    bởi Nguyễn Thị Phương 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA