ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Thành phần % mỗi chất trong hỗn hợp

Cho 6.5g kẽm và kẽm oxit PƯ với dug dịch HCl.Đốt cháy toàn bộ lượng khí sinh ra thu đc 0.5g H2O.Tính

a) V khí(đktc)

b)Thành phần % mỗi chất trog hỗn hợp

  bởi Hoai Hoai 29/05/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (1)

  ZnO + HCl → ZnCl2 + H2O (2)

  2H2 + O2 → 2H2O (3)

  a) \(n_{H_2O}=\dfrac{0,5}{18}=\dfrac{1}{36}\left(mol\right)\)

  Theo PT3: \(n_{H_2}=n_{H_2O}=\dfrac{1}{36}\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{H_2}=\dfrac{1}{36}\times22,4=0,62\left(l\right)\)

  b) \(n_{H_2}\left(pt3\right)=n_{H_2}\left(pt1\right)=\dfrac{1}{36}\left(mol\right)\)

  Theo PT1: \(n_{Zn}=n_{H_2}=\dfrac{1}{36}\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Zn}=\dfrac{1}{36}\times65=1,81\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%m_{Zn}=\dfrac{1,81}{6,5}\times100\%=27,85\%\)

  \(\Rightarrow m_{ZnO}=6,5-1,81=4,69\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%m_{ZnO}=\dfrac{4,69}{6,5}\times100\%=72,15\%\)

    bởi Huyền Bee 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA