ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính CM các chất thu được sau phản ứng

Cho 1 miếng natri tan hoàn toàn vào 500ml dd AlCl3 0,1M thấy thoát ra 4,48 l khí H2(đktc)

Tính CM các chất thu đc sau phản ứng. Cho rằng thể tích dd thay đổi k đáng kể

  bởi Bin Nguyễn 28/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2 (1)

  3NaOH + AlCl3 -> 3NaCl + Al(OH)3 (2)

  CT:Al(OH)3 + NaOH -> NaAlO2 + 2H2O (3)

  nH2=0,2(Mol)

  nAlCl3=0,05(mol)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nNaOH=2nH2=0,4(mol)

  Vì 0,05.3<0,4 nên có PƯ 3

  Theo PTHH 2 ta có:

  nNaCl=3nAlCl3=0,15(mol)

  nAl(OH)3=nAlCl3=0,05(mol)

  Theo PTHH 3 ta có:

  nAl(OH)3=nNaOH(3)=nNaAlO2=0,05(mol)

  =>nNaOH còn lại=0,2(mol)

  CM dd NaAlO2=\(\dfrac{0,05}{0,5}=0,1M\)

  CM dd NaCl=\(\dfrac{0,15}{0,5}=0,3M\)

  CM dd NaOH=\(\dfrac{0,2}{0,5}=0,4M\)

    bởi Thắm Thanh 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA