RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Nếu dùng dư kim loại thì phải dùng axít nào để có khối lượng nhỏ nhất và cần bao nhiêu gam?

Cần phải điều chế 10,08 lít khí H2 (ở đktc) từ những chất Zn,Al,Fe,axít HCl và axít H2SO4 loãng.Hãy chọn:

a, Nếu dùng dư kim loại thì phải dùng axít nào để có khối lượng nhỏ nhất và cần bao nhiêu gam?

b,Nếu dùng dư axit thì phải dùng kim loại nào đè có khối lượng nhỏ nhất và cần bao nhiêu gam?

c, Nếu phẩn ứng hóa học vừa đủ thì phải dùng axit nào và kim loại nào để chung có khối lượng nhỏ nhất và cần bao nhiêu gam?

  bởi Kim Ngan 29/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • khi cho Fe,Al,Zn tác dụng lần lượt với 2 axit HCl và H2SO4 thì ta có pthh:

  Fe+2HCl\(\rightarrow\)FeCl2+H2(1)

  2Al+6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3+3H2(2)

  Zn+2HCl\(\rightarrow\)ZnCl2+H2(3)

  Fe+H2SO4\(\rightarrow\)FeSO4+H2(4)

  2Al+3H2SO4\(\rightarrow\)Al2(SO4)3+3H2(5)

  Zn+H2SO4\(\rightarrow\)ZnSO4+H2(6)

  a,Theo pthh(1,2,3,4,5,6) và đề bài ta có: nH2=10,08:22,4=0,45(mol)

  nếu dùng dư kim loại thì ở pthh(1,2,3) nH2=\(\dfrac{1}{2}\)nHCl

  nHCl=0,45\(\times\)2=0,9(mol)

  mHCl=36,5\(\times\)0,9=32,85(g)

  ở pthh(4,5,6) ta có nH2=nH2SO4=0,45(mol)

  mH2SO4=0,45\(\times\)98=44,1(g)

  mà 44,1>32,85(g)

  nên phải dùng axit HCl để tiêu tốn ít axit hơn và cần 32,85(g) HCl để điều chế ra được 10,08(l)H2

  b,ta thấy theo pthh(1,2,3,4,5,6) và đề bài ta lại có:

  nZn=nH2,nFe=nH2,nAl=\(\dfrac{2}{3}\)nH2

  nếu dùng Zn cần :mZn=0,45\(\times\)65=29,25(g)

  nếu dùng Fe cần:mFe=56\(\times\)0,45=25,2

  nếu dùng Al thì cần:mAl=27\(\times\)0,45\(\times\)\(\dfrac{2}{3}\)=8,1(g)

  mà 8,1<25,2<29,25

  nên dùng kim loại nhôm điều chế khí H2 khi axit dư thì tiết kiệm được kim loại và cần 8,1 (g) Al để điều chế ra 10,08(l)H2

  c,dựa vào phần a và b ta có để dung số gam của cả axit và m của kim loại nhỏ nhất khi m kim loại nhỏ nhất là m của Al còn cần m của axit nhỏ nhất của HCl khi mHCl=32,85(g),mAl=8,1(g)

  mhh cần dùng=8,1+32,85=40,95(g)

  vậy cần dùng 40,95(g) cả kim loại và axit để tạo ra 10,08(l) H2

    bởi nguyễn văn chính 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA