ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Hỏi sau phản ứng kết thúc , khối lượng bình đựng dung dịch tăng thêm bao nhiêu?

Nhúng thanh kim loại kẽm nặng 9,1g vào dung dịch FeSO4. Sau một thời gian lấy ra rửa nhẹ làm khô, cân lại thấy thanh kim loại nặng 8,2g. Tiếp tục cho tác dụng với HCl dư. Hỏi sau phản ứng kết thúc , khối lượng bình đựng dung dịch tăng thêm bao nhiêu?

  bởi Lê Nhật Minh 28/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • FeSO4 + Zn (x) ----> ZnSO4 + Fe (x)

  Gọi số mol của Zn tham gia phản ứng là x (mol).

  => 65x - 56x = 9,1 - 8,2 = 0,9

  <=> x = 0,1

  Khối lượng Zn phản ứng là: 65x = 6,5

  Khối lượng Zn còn lại là: 9,1 - 6,5 = 2,6

  Số mol Zn còn lại là: 2,6/65 = 0,04 (mol).

  Fe(0,1) + 2HCl --> Fe(Cl)2 + H2(0,04)

  Zn(0,04) + 2HCl --> Zn(Cl)2 + H2(0,04)

  => Số mol của H2: 0,1 + 0,04 = 0,14

  => Khối lượng H2: 0,14.2 = 0,28

  Khối lượng bình tăng thêm là: 8,2 - 0,28 = 7,92 (g)

    bởi Phạm Kim Anhh 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA