ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính V khí thoát ra (đktc)

Hòa tan 16 gam hỗn hợp mg và fe cần dùng 200 g dung dịch HCL 14.6%
a) Tính khối lượng kim loại trong hỗn hợp ban đầu
b) Tính V khí thoát ra (đktc)

  bởi Hoa Hong 27/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Mg + 2 HCl --> MgCl2 + H2;

  x--------2x

  Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2;

  y---------2y

  a. Ta có:

  nHCl=\(\dfrac{200\cdot14,6}{100\cdot36,5}=0,8\left(mol\right)\)

  Gọi x,y lần lượt là số mol của Mg và Fe trong hỗn hợp.

  24x+56y=16

  2x+2y=0,8

  =>x=0,2;y=0,2

  =>mMg=0,2*24=4,8(g)

  =>mFe=0,2*56=11,2(g).

  %mMg=\(\dfrac{4,8\cdot100}{16}=30\%\)

  %mFe=100-30=70%

  b. nH2=nHCl/2=0,8/2=0,4 (mol)

  => VH2=0,4*22,4=8,96(l)

    bởi Kiều Trịnh Phúc Tấn 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA