RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tìm tên kim loại M

cho 25,9 g gồm kim loại M(hóa trị 2) va bột S vào bình kín không chứa kk đốt nóng bình cho phản ứng giữa M và S xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A biết A tan hoàn toàn trong dd HCL dư thì thu được 6,72 lít khí hỗn hợp khí B ở đktc và có tỉ khối của hỗn hợp B so với H2 bằng 11,666

  bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 27/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • M+S -to-> MS (1)

  MS +2HCl --> MCl2 +H2S (2)

  B gồm : H2S,H2

  M +2HCl -->MCl2 +H2(3)

  Mhh=23,332

  giả sử có x mol H2S

  y mol H2

  nhh khí B=0,3(mol)

  => x+y=0,3(I)

  lại có : 34x+2y=23,332.0,3=7(II)

  từ (I,II)

  =>\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  =>%mH2S=\(\dfrac{0,2.34}{7}.100=97,14\left(\%\right)\)

  %mH2=2,86(%)

  b) theo (3) : nM(dư)=nH2=0,1(mol)

  theo(1,2): nM=nS=nH2S=0,2(mol)

  =>\(\Sigma nM=0,3\left(mol\right)\)

  mS=6,4(g)

  =>mM=19,5(g)

  =>MM=65(g/mol)

  =>M:Zn

    bởi Bùi Thị Kim Ngân 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA