ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Xác định thành phần % về khối lượng của các chất có trong hỗn hợp trước và sau phản ứng?

Dùng 7.84lít khí CO ở đktc để khử hoàn toàn 20g hỗn hợp CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao

a) viết pthh;

b)xác định thành phần % về khối lượng của các chất có trong hỗn hợp trước và sau phản ứng?

  bởi hồng trang 25/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a) PTPU : CuO + CO \(\rightarrow\) Cu + CO2 (1)

  1mol : 1mlo : 1mol : 1mol

  x mol: x mol : xmol : xmol

  Fe2O3 + 3CO \(\rightarrow\) 2 Fe + 3 CO2 (2)

  1mol : 3mol : 2mol : 3mol

  y mol : y mol : y mol : ymol

  b) Gọi nCuO = xmol , nFe2O3 = y mol ( x,y >0)

  ta có : nCO2 = \(\dfrac{7,84}{22,4}\) = 0,35 mol

  theo pt (1) và (2) :

  \(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}80x+160y=20\\x+3y=0,35\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) mCuO= 0,05 . 80=4 g

  mFe2O3= 0,1.160=16g

  \(\Rightarrow\) %CuO = \(\dfrac{4}{20}.100\)% =20 %

  %Fe2O3 = \(\dfrac{16}{20}.100\)% = 80%

    bởi Nguyễn Thanh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA