ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc giải phóng tỉnh Thừa Thiên đã đẩy quân đội Sài Gòn vào tình thế nào?

  • A. 
   Bị cô lập ở Đà Nẵng.      
  • B. 
   Bị cô lập ở Sài Gòn. 
  • C. 
   Bị cô lập ở Quảng Ngãi.              
  • D. 
   Bị cô lập ở Quảng Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngày 26 - 3, Thừa Thiên Huế được giải phóng, trước đó 24 - 3 Quảng Ngãi đã được giải phóng, như vậy với vị trí nằm kẹp giữa hai địa phương này nên quân đội Sài Gòn ở Đà Nẵng đã bị cô lập.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275126

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF