OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những tổ chức yêu nước và cách mạng được thành lập tại Trung Quốc dưới đây, tổ chức nào không phải do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ?

  • A. 
   Cộng sản đoàn.              
  • B. 
   Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. 
  • C. 
   Tâm tâm xã. 
  • D. 
   Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tâm tâm xã là tổ chức của các thanh niên, trí thức yêu nước được thành lập năm 1923 trước khi Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu. Cộng sản Đoàn, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông được Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275108

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON