OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp vào thời gian nào? Ở đâu?

  • A. 
   Tháng 6-1934 tại Ma Cao (Trung Quốc).           
  • B. 
   Tháng 7-1935 tại I-an-ta (Liên Xô).
  • C. 
   Tháng 7-1935 tại Mát-xcơ-va (Liên Xô).    
  • D. 
   Tháng 3-1935 tại Ma Cao (Trung Quốc). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 2 - 3 - 1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế 3) đã được thành lập và đặt trụ sở tại Mátxcơva. Nhiệm vụ của Quốc tế là đóng vai trò chỉ đạo chung đối với phong trào cách mạng và phong trào công nhân quốc tế. Vì vây, trước tình hình chủ nghĩa phát xít ra đời và ngày càng vành trướng, lò lửa chiến tranh đa sục sôi, nguy cơ nền hòa bình và an ninh thế giới bị đe dọa, Quốc tế cộng sản đã lập tức triệu tập Đại hội lần thứ VII (7 - 1935) với 65 đoàn đại biểu thay mặt các Đảng Cộng sản trên khắp thế giới về Mátxcơva (Liên Xô) dự họp.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275110

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON