OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch Điên Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) có điểm giống nhau nào dưới đây?

  • A. 
   Cuộc tiến công của lực lượng vũ trang và nổi dậy của quần chúng. 
  • B. 
   Đập tan hoàn toàn đầu não và sào huyệt cuối cùng của địch. 
  • C. 
   Những thắng lợi có ý nghĩa quyết định kết thúc cuộc kháng chiến.
  • D. 
   Cuộc tiến công của lực lượng vũ trang. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đã góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Như vậy điểm giống nhau của hai chiến dịch này là những thắng lợi có ý nghĩa quyết định kết thúc cuộc kháng chiến.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275128

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF