ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách nào của nhà Nguyễn đã khiến cho nước ta bị cô lập với thế giới bên ngoài ?

  • A. 
   Chính sách "Mở cửa".     
  • B. 
   Chính sách độc quyền công thương.
  • C. 
   Chính sách "Bế quan tỏa cảng"      
  • D. 
   Chính sách "Cấm đạo, diệt đạo". 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo SGK Lịch sử 11 trang 107, chính sách "bế quan tỏa cảng" của nhà Nguyễn khiến cho nước ta bị cô lập với thế giới bên ngoài.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275102

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON