OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN vào ngày, tháng, năm nào?

  • A. 
   Ngày 7/1/1984.          
  • B. 
    Ngày 30/4/1999.    
  • C. 
   Ngày 23/7/1997.  
  • D. 
   Ngày 28/7/1995. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ những năm 90 khi chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, chiến tranh lạnh kết thúc, vấn đề Cam pu chia được giải quyết ổn thỏa, tình hình chính trị và khu vực được cải thiện căn bản, ASEAN đã mở rộng cánh cửa để đón chào các thành viên mới. Sau hội nghị thượng đỉnh tại Ba-li (Inđônêxia), Việt Nam và lào trở thành quan sát viên của tổ chức này. 3 năm sau, vào ngày 28 -7 - 1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN.

  Chọn D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275087

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON