OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cách mạng Việt Nam bước vào thời kì vô cùng khó khăn. Đế quốc Pháp và phong kiến thẳng tay thi hành một chính sách khủng bố cực kì tàn bạo. Các cơ sở của đảng lần lượt bị phá vỡ. Đó là đặc điểm của lực lượng cách mạng Việt Nam giai đoạn:

  • A. 
   1930 - 1931.            
  • B. 
   1934 - 1935.      
  • C. 
   1933 - 1934.      
  • D. 
   1931 - 1932.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   

  Trong những năm 1930 - 1931, ở Việt Nam đã diễn ra một cao trào cách mạng chống lại ách kìm kẹp của chính quyền thực dân và phong kiến. Từ tháng 9 đến tháng 10, tại các địa phương vùng đồng bằng Thanh - Nghệ - Tĩnh, những người cách mạng đã đứng ra làm nhiệm vụ tự quản theo kiểu các Xô Viết ở Nga. Mặc dù vậy, do những điều kiện bất lợi nên phong trào dần đi xuống, thục dân Pháp đã thi hành chính sách "khủng bố trắng" nhằm tiêu diệt tận gốc lực lượng cách mạng, dìm phong trào trong bể máu. Vì vậy, trong những năm 1931 - 1932, cách mạng Việt Nam bước vào thời kì vô cùng khó khăn. Đế quốc Pháp và phong kiến thẳng tay thi hành một chính sách khủng bố cực kì tàn bạo. Các cơ sở của đảng lần lượt bị phá vỡ.

  Chọn D 

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275112

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON