ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngày 30 - 10 - 1947 đã ghi dấu chiến thắng nào trong Chiến dịch Việt Bắc của quân ta?

  • A. 
   Trận Sông Lô.                
  • B. 
   Trận Khoan Bộ (Đoan Hùng).
  • C. 
   Trận Khe Lau.              
  • D. 
   Trận đèo Bông Lau. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thực hiện chỉ thị "Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp", trên khắp các mặt trận, quân dân ta anh dũng chiến đấu, từng bước đẩy lùi cuộc tiến công của địch. Quân dân ta đã chủ động bao vây và tiến công địch ở Chợ Mới, Chợ Đồn, Chợ Rã, Ngân Sơn, Bạch Thông... buộc Pháp phải rút khỏi Chợ Đồn, Chợ Rã cuối tháng 11 - 1947.

  Ở mặt trận phía Đông, quân dân ta phục kích đánh địch trên đường số 4, tiêu biểu là trận phục kích ở đèo Bông Lau (30 - 10 - 1947), đánh trúng đoàn xe cơ giới của địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275116

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON