OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (1/1959) đã nhận định như thế nào về tình hình miền Nam dưới chế độ Mĩ - Diệm?

  • A. 
   Con đường phát triển của cách mạng miền Nam là khi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị đồng thời kết hợp với lực lượng vũ trang.
  • B. 
   Con đường phát triển của cách mạng miền Nam là đấu tranh hòa bình giành chính quyền bằng lực lượng chính trị là chủ yếu.
  • C. 
   Con đường phát triển của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị là chủ yếu kết hợp với lực lượng vũ trang.
  • D. 
   Con đường phát triển của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng vũ trang là chủ yếu kết hợp với lực lượng chính trị. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong bối cảnh mới của cách mạng miền Nam: đế quốc Mĩ và các thế lực tay sai tăng cường chống phá cách mạng, cố tình trì hoãn việc triển khai hiệp định Giơ-ne-vơ, miền Nam có nguy cơ bị biến thành thuộc địa kiểu mới. Trong bối cảnh đó, tháng 1/1959, Hội nghị lần thứ 15 của BCHTU Đảng đã được tiến hành tại Hà Nội. Hội nghị đã phân tích đặc điểm tình hình và xác định mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của xã hội miền Nam từ sau khi kháng chiến chống Pháp kết thúc và chỉ ra con đường phát triển của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị là chủ yếu kết hợp với lực lượng vũ trang. Trên thực tế, sau hiệp định Giơ-ne-vơ, theo đúng quy định bộ đội sẽ tập kết ra Bắc, cách mạng miền Nam lúc này thực ra không có lực lượng vũ trang. Vì vậy, chúng ta cần đấu tranh hòa bình để có thời gian cho bộ đội miền bắc quay vào Nam và xây dựng lực lượng.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275122

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON