OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tên gọi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu xuất hiện từ sự kiện nào?

  • A. 
   Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng Xã hội Pháp. 
  • B. 
   Nguyễn Tất Thành tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 
  • C. 
   Bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi đến Hội nghị Vécxai.
  • D. 
   Bút danh khi Người viết báo tại Pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 18 - 6 - 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Tất Thành với tên gọi mới là Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai bản Yêu sách của nhân dân An Nam, đòi Chính phủ Pháp và các nước đồng minh thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275106

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF