ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Nhật Bản từ năm 1945 đến 2000 là

  • A. 
   liên minh chặt chẽ với Mĩ. 
  • B. 
   hợp tác với các nước tư bản cùng phát triển.
  • C. 
   củng cố và thắt chặt quan hệ ngoại giao với các nước Đông Nam Á.
  • D. 
   đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ năm 1945 trở đi chính sách đối ngoại của Nhật Bản tuy có những đổi mới qua từng giai đoạn, nhưng chính sách ngoại giao cốt lõi và xuyên suốt vẫn là liên minh chặt chẽ với Mĩ. Nhật Bản chấp nhận đứng dưới "chiếc ô" bảo hộ hạt nhân của Mĩ, để cho Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản. Nhật Bản sẽ tiết kiệm được chi phí đầu tư vào quân đội để tập trung phát triển kinh tế.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275098

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON