ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những chủ trương sáng tạo lần đầu tiên được đề ra trong Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941) là gì?

  • A. 
   Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. 
  • B. 
   Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một mặt trận riêng. 
  • C. 
   Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
  • D. 
   Giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trước Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 – 1941 cách mạng của ba nước Đông Dương đều hoạt động dưới sự chỉ đạo, tập hợp lực lượng của Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. Đến tháng 5 – 1941, Nguyễn Ái Quốc nhận thấy mặc dù cùng chung kẻ thù nhưng tình hình thực tế ở từng nước có sự khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nên công tác tập hợp lực lượng cần căn cứ vào những đặc điểm riêng của từng nước. Vì vậy, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 – 1941 đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương, thay tên các hội phản đế thành hội Cứu quốc và giúp đỡ việc lập các mặt trận ở các nước Lào, Campuchia. Việc thành lập ở mỗi nước một mặt trận nhằm chỉ đạo và tập hợp lực lượng phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế ở từng nước. Đây chính là điểm sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề mặt trận tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

  Chọn B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275113

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF