OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, yếu tố nào là cơ bản nhất giúp cách mạng Trung Quốc có những bước phát triển khác trước?

  • A. 
   Vùng giải phóng được mở rộng. 
  • B. 
   Sự giúp đỡ của Liên Xô. 
  • C. 
   Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới.
  • D. 
   Lực lượng cách mạng lớn mạnh nhanh chóng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống quân phiệt Nhật (1937 - 1945), cách mạng Trung quốc bước sang thời kì phát triển mới là sự bùng nổ nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng cộng sản. Lúc này lực lượng cách mạng lớn mạnh nhanh chóng trở thành yếu tố cơ bản nhất giúp cách mạng Trung Quốc có những bước phát triển khác trước góp phần làm nên thành công của quân đội Đảng cộng sản trong cuộc nội chiến. Sự giúp đỡ của Liên Xô và ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới chỉ là những yếu tố khách quan tác động đến cuộc nội chiến mà thôi.

  Chọn D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275077

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF