ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hành động nào sau đây của Ngô Đình Diệm trong những năm 1954-1957 đã làm cho nhân dân ta hết sức bất bình?

  • A. 
   Phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ. 
  • B. 
   Thực hiện chế độ "Gia đình trị". 
  • C. 
   Tiến hành bầu cử riêng rẽ, phế truất Bảo Đại, lên làm tổng thống.
  • D. 
   Tuyên bố tại Oa-sinh-tơn: "Biên giới Hoa Kì kéo dài đến vĩ tuyến 17". 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Mĩ cấu kết với Ngô Đình Diệm ngang nhiên phá hoại hiệp định này nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ, tiền đồn chống CNXH ở Đông Nam Á. Bắt đầu bằng việc đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng của chính quyền bù nhìn ở miền Nam Việt Nam, lôi kéo hàng loạt quốc gia tham gia liên minh quân sự ở Đông Nam Á (SEATO) và ngang nhiên đặt miền Nam Việt Nam dưới sự bảo trợ của khối này. Chưa hết, Mĩ còn xúi giục Ngô Đình Diệm phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ bằng cách từ chối hiệp thương tổng tuyển cử trong cả nướ , tổ chức bầu cử riêng rẽ ở miền Nam lập quốc hội lập hiến và ban hành Hiến pháp Việt Nam cộng hòa. Tuy nhiên, hành động trắng trợn nhất của Diệm khiến toàn thể nhân dân bất bình là năm 1957, Diệm tuyên bố ở Oa-sinh- tơn là "Biên giới Hoa kì kéo dài vĩ tuyến 17", như thế tức là đã ngang nhiên công nhận lãnh thổ miền Nam là thuộc Hoa Kì.

  Chọn D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275127

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON