OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao ở thế kỉ XVI - XVII, ở nước ta có sự hình thành và hưng khởi của các đô thị?

  • A. 
   Do thương nhân nước ngoài vào nước ta quá nhiều.
  • B. 
   Do chính sách mở cửa của chính quyền Trịnh - Nguyễn.
  • C. 
   Do sự phát triển của kinh tế hàng hóa.
  • D. 
   Do nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97739

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON