OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của cuộc "cách mạng đá mới" là gì?

  • A. 
   Con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi.
  • B. 
   Con người đã biết săn bắn, hái lượm và đánh cá.
  • C. 
   Con người đã biết sử dụng kim loại.
  • D. 
   Con người biết sử dụng đá mới để làm công cụ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97742

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON