ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1771, anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ở đâu? Ai là người lãnh đạo trong phong trào Tây Sơn?

  • A. 
   Phủ Quy Nhơn. Lãnh đạo là Nguyễn Huệ
  • B. 
   Tây Sơn hạ đạo. Lãnh đạo là Nguyễn Nhạc
  • C. 
   Tây Sơn trung đạo. Lãnh đạo là Nguyễn Lữ
  • D. 
   Tây Sơn thượng đạo. Lãnh đạo là 3 anh em Tây Sơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97702

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF