OFF
OFF
ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xã hội có giai cấp xuất hiện khi nào?

  • A. 
   Vai trò của người đàn ông được nâng cao. 
  • B. 
   Tư hữu và gia đình phụ hệ xuất hiện.
  • C. 
   Con cái lấy theo họ bố.           
  • D. 
   Trong xã hội xuất hiện giàu nghèo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97675

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF