OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo Ăng - ghen, những yếu tố nào giúp chuyển biến hẳn từ vượn sang người?

  • A. 
   Biết sử dụng kim loại   
  • B. 
   Lao động và ngôn ngữ
  • C. 
   Lửa và cung tên         
  • D. 
   Biết trồng trọt và chăn nuôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97716

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF