ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Đặc điểm của người tinh khôn là gì?

  • A. 
   Là người tối cổ tiến bộ.  
  • B. 
   Vẫn còn một ít dấu tích vượn trên người.
  • C. 
   Đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên người. 
  • D. 
   Đã biết chế tạo ra lửa để nấu chín thức ăn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97722

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF