ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trần Thái Tông viết hai câu thơ:

  "Người lính già đầu bạc
  Kể mãi chuyện Nguyên Phong"

  Để nói về chiến công oanh liệt chống quân xâm lược nào?

  • A. 
   Mông Cổ (1258)    
  • B. 
   Nhà Minh (1427)
  • C. 
   Nhà Nguyên (1288)    
  • D. 
   Nhà Tống (1075-1077)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97657

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF