OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tôn giáo nào trước đây bị nhà nước Lê Sơ hạn chế thậm chí cấm đoán, đến thế kỷ XVI-XVIII có điều kiện phục hồi và phát triển?

  • A. 
   Thiên chúa giáo       
  • B. 
   Phật giáo, đạo giáo
  • C. 
   Ấn độ giáo, hồi giáo        
  • D. 
   Phật giáo, thiên chúa giáo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97709

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON